Voorwaarden

AMACOM bemiddelt op werving & selectie, detachering en interim/freelance basis. 

1) NO CURE NO PAY
AMACOM bemiddelt personeel op basis van no cure no pay. Dit houdt in dat AMACOM alleen kosten in rekening brengt bij een succesvolle bemiddeling. 
 
2) WERVING & SELECTIE
AMACOM hanteert een bemiddelingsfee van 24% genomen over het bruto jaarsalaris van de betreffende kandidaat, inclusief 8% vakantietoeslag en vaste emolumenten zoals een 13e maand e.d., exclusief B.T.W. De helft wordt gefactureerd bij het tekenen van het contract, de tweede helft na afloop van de wettelijke proeftijd. 
 
3) GARANTIE
Per positie brengt AMACOM 1 fee in rekening. Mocht de kandidaat, ondanks dat AMACOM de selectie zeer zorgvuldig bewaakt, in de proeftijd opzeggen of niet voldoende functioneren, dan vervalt de 2e helft van de fee. AMACOM start een nieuwe wervingsprocedure voor een nieuwe/vervangende kandidaat. Pas nadat deze (2e) kandidaat de proeftijd succesvol heeft doorlopen, brengen wij de 2e helft van de fee in rekening. Indien er wordt opgezegd i.v.m. veranderingen binnen de organisatie (zoals reorganisatie, functiewijzigingen) die los staan van het wervingsproces of het functioneren van de kandidaat, dan is de garantieregeling niet van toepassing en zal de volledige fee worden betaald. 
 
4) BETALINGSVOORWAARDEN
AMACOM hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. 
 
5) FREELANCE
Het uurtarief verschilt per kandidaat en functie en wordt vooraf aangegeven, ook de bemiddelingsfee van AMACOM wordt vooraf aangegeven. Bij detachering kan na een detacheringperiode van zes maanden (op fulltime basis) de kandidaat via AMACOM een dienstverband worden aangeboden zonder verdere overnamekosten. Na drie maanden kan de kandidaat een dienstverband worden aangeboden door middel van betaling van een afkoopfee van 11%, genomen over het bruto jaarsalaris, inclusief 8% vakantietoeslag en vaste emolumenten zoals een 13e maand. Wat betreft interim/freelance: wij hanteren een opslag van € 15,- per uur, dan wel 20% over het maandtarief.
 
6) EXCLUSIVITEIT
AMACOM biedt de mogelijkheid voor exclusieve of niet exclusieve werving:

Bij exclusieve werving adverteren wij met naam van de opdrachtgever en bijbehorend beeldmateriaal, waardoor we in kortere tijd een beter en gerichter publiek bereiken met onze wervingscampagne. Daarnaast wordt de vacature uitgelicht in een header op onze homepage, zodat elke bezoeker de vacature als eerste te zien krijgt. Dit zorgt voor een grote exposure in ons netwerk, meer naamsbekendheid voor de opdrachtgever en en we komen in contact met de juiste doelgroep. Hierdoor hebben we een grotere slagingskans voor het invullen van de vacature(s). We hanteren voor exclusieve werving een fee van 22% i.p.v. onze gebruikelijke fee van 24%.

In ruil daarvoor zal de opdrachtgever zich  onthouden van het zelfstandig of via derden invullen van de vacature. Indien de opdrachtgever gedurende de exclusiviteitperiode op enige wijze in contact komt met kandidaten voor de openstaande vacature, verwijst de opdrachtgever deze kandidaten naar AMACOM. 

Bij niet exclusieve werving zal AMACOM een wervingscampagne opstarten waarbij gebruik wordt gemaakt van anonieme functieprofielen. Dit geeft de opdrachtgever de ruimte om zelf kandidaten te benaderen en/of andere bureaus in te schakelen. Let wel op de spelregels, uitgelegd in de volgende alinea. 

7) SPELREGELS
Wij zien soms een overlap in contacten tussen AMACOM en haar opdrachtgevers/concullega bureaus. Het kan daarom voorkomen dat meerdere partijen dezelfde kandidaat benaderen voor dezelfde functie. In dat geval loopt de procedure via de partij die als eerste contact heeft opgenomen met de kandidaat. 
 
8) VERJARINGSTERMIJN
Indien een kandidaat in een periode van 24 maanden nadat hij/zij in procedure is geweest (voorgesteld met naam en/of op gesprek is geweest bij de opdrachtgever) alsnog een contract wordt aangeboden, voor dezelfde of een andere functie, is AMACOM gerechtigd hiervoor alsnog een werving & selectie fee in rekening te brengen.