Spelregels

Voor ons vanzelfsprekend, maar voor de volledigheid staan hieronder nog even onze spelregels:

VOORSTELLEN KANDIDATEN
Kandidaten worden alleen voorgesteld bij opdrachtgevers nadat dit met de kandidaat zelf is besproken. Wij hechten hier veel waarde aan!

VERWACHTINGEN
Zien we genoeg raakvlakken maar zijn er nog zaken waar we wellicht iets over twijfelen, dan benoemen wij dit, zodat van beide kanten de verwachtingen helder zijn. Dan kan van beide kanten bekeken worden of een gesprek zinvol is, want solliciteren kost veel tijd, en sollicitatiegesprekken afnemen ook.

TERUGKOPPELING
Wij vinden het prettig en belangrijk om onze kandidaten en opdrachtgevers tijdens het sollicitatieproces altijd snel en inhoudelijke terugkoppelingen te geven. Dat geldt ook andersom. Hou ons goed op de hoogte, zodat we je zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn gedurende de procedure(s).

VOORSELECTIE
Wij zijn selectief en kritisch in het voortraject. Van ons ontvangt een opdrachtgever geen 10 kandidaten, soms maar 2 of zelfs misschien maar 1. Wij doen een serieuze, inhoudelijke voorselectie zodat we alleen gesprekken regelen voor de juiste kandidaten. We realiseren ons dat het voor een opdrachtgever vaak fijn is om meerdere kandidaten naast elkaar te kunnen leggen, maar soms is die ene gewoon de juiste.

ALLE OPTIES OPEN
Is er na het gesprek vanuit beide kanten een goed gevoel, probeer dan snel te schakelen. Voor alle kandidaten geldt natuurlijk ook dat er wellicht andere geïnteresseerden zijn. De match is gemaakt als beide partijen akkoord zijn, tot die tijd houden wij voor zowel klant als kandidaat alle opties open.

GEGEVENS OPDRACHTGEVER
Wij geven de naam van onze opdrachtgever vrij snel, zodra wij jouw gegevens hebben ontvangen en als wij de match ook zien. Het is namelijk super belangrijk om te weten of het bureau bij je past. Wellicht ken je het, anders is dit het moment om meer te weten te komen over het bureau. Misschien overbodig om te zeggen maar het is dan niet de bedoeling dat je (ook) rechtstreeks solliciteert bij de opdrachtgever. Dit is verwarrend en komt het proces niet ten goede.

MEERDERE KANALEN
Kandidaten zijn vrij om zich via meerdere bureaus te laten bemiddelen. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat meerdere partijen eenzelfde kandidaat voorstellen voor dezelfde functie. In dat geval loopt de procedure via de partij die als eerste contact heeft opgenomen met de kandidaat.   

VERJARING
Indien een kandidaat in een periode van twaalf maanden nadat hij/zij in procedure is geweest (voorgesteld met naam en/of op gesprek is geweest bij de opdrachtgever) bij opdrachtgever alsnog een contract wordt aangeboden, voor dezelfde of een andere functie, is AMACOM gerechtigd hiervoor alsnog een werving & selectie fee in rekening te brengen.