REFUGEE TALENT HUB

Er is op dit moment veel aandacht voor vluchtelingen en steeds meer mensen willen iets doen om enige vorm van hulp te bieden. Het is voor vluchtelingen moeilijk om werk te vinden, zeker waarvoor ze zijn opgeleid. Dit terwijl er enorm veel ongebruikte skills het land binnenkomen. Ook denken wij dat het juist heel goed werkt om mensen bij elkaar zetten met verschillende achtergronden en perspectieven. 

Veel vluchtelingen in Nederland staan te popelen om aan het werk te gaan, maar komen moeilijk in contact met werkgevers. Andersom geldt dat ook. Veel werkgevers willen het talent en het vakmanschap van vluchtelingen graag benutten, maar weten hen niet goed te vinden. Daarom is er de Refugee Talent Hub. In januari 2016 presenteerde Accenture het idee van de Refugee Talent Hub aan een groep van CEO's op het World Economic Forum (WEF) in Davos. De kerngedachte: er is krapte op de arbeidsmarkt en onbenut arbeidspotentieel van vluchtelingen. Werkgevers hebben een rol te vervullen om deze kloof te dichten. Sinds eind 2016 is de Refugee Talent Hub een zelfstandige stichting die werkt met betaald partnerschap. Partners zijn bijvoorbeeld 
G-Star, Deloitte, 180 Amsterdam en De Nationale Postcode Loterij. 

De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingtalenten dichter bij elkaar met betaalde banen als doel. Veel vluchtelingen hebben nog geen netwerk en veel werkgevers weten niet hoe ze met vluchtelingen in contact kunnen komen. Een kans op werk begint bij een ontmoeting; elkaar leren kennen en persoonlijk talent ontdekken. De Refugee Talent Hub brengt werk-ontmoetingen tot stand, dé sleutel tot samen werken en samen leven. De activiteiten die de Refugee Talent Hub organiseert zijn kleinschalig en zo praktisch mogelijk. Ze verbinden kennis, ervaring en contacten van een groot netwerk van bedrijven, NGO’s, onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen en particulieren met vluchtelingen. Ze organiseren activiteiten samen met werkgevers die altijd gericht zijn op het vergroten van de kans op werk voor vluchtelingen, zoals bijvoorbeeld werkervaringstrajecten. Hun ambitie is om via een reeks van relatief kleine evenementen grote impact te creëren, op individuele levens van vluchtelingen, deelnemende werkgevers en daarmee op de maatschappij als geheel. De Refugee Talent Hub is een initiatief voor en door werkgevers in Nederland.  


Alle activiteiten worden aangeboden op maat, aansluitend bij de specifieke wensen van werkgevers. Het actuele aanbod van onze activiteiten is hier te vinden. De Refugee Talent Hub neemt de werving en selectie voor haar rekening en heeft diverse draaiboeken klaarliggen voor de organisatie; locatie en organisatorische ondersteuning is aan de werkgever.

Het aanbod bestaat onder meer uit:

  • Workshop - Tijdens de workshops werk je als werkgever met vluchtelingen aan hun professionele vaardigheden. Denk hierbij aan een LinkedIn-training, crashcourse Excel, fotografieworkshop of sollicitatietraining. Vluchtelingen steken er iets van op en voor werkgevers is het een laagdrempelige manier om kennis te maken met werkzoekende vluchtelingen.
  • Meet-and-greet - Tijdens deze activiteit staat de persoonlijke ontmoeting met een groep werkzoekende vluchtelingen centraal en kun je makkelijk en snel kandidaten werven. Ze komet bijeen in een kleine groep (met vijf personen of meer) of organiseren een groot evenement (met zo’n honderd mensen). Onze meet-and-greets zijn informeel en praktisch en staan in het teken van samen iets doen. Bij een financiële dienstverleners kraken we een businesscase, bij restaurants duiken we de keuken in en bij technisch installatiebedrijven gaan we aan de slag met boren en spouwmuren.
  • Training -  In een stoomcursus van enkele weken of maanden brengt de werkgever (samen met de Refugee Talent Hub) een groep vluchtelingen vaardigheden bij zoals programmeren, technische hard skills of boekhouden. Dit soort ‘klasjes’ vergroten de kansen van vluchtelingen om aan een baan te komen; deelnemende werkgevers ontmoeten mogelijk interessante nieuwe werknemers.
  • Intern opleidingstraject - Tijdens een dergelijk programma leiden werkgevers vluchtelingen op in een korte, interne opleiding - met steun van de Refugee Talent Hub. Na het succesvol afronden van deze opleiding, kunnen kandidaten meteen aan de slag bij de werkgever.
  • Mentorprogramma - Medewerkers van een werkgever worden door de Refugee Talent Hub gekoppeld aan werkzoekende vluchtelingen: een mentee. Gedurende een periode van meestal drie tot zes maanden werken mentor en mentee samen toe naar een concreet, werk-gerelateerd doel en wisselen onderling kennis, netwerk en ervaringen uit.

Andere ideeen zijn mogelijk, mits ze de kans op betaald werk voor vluchtelingen vergroten. In overleg met de werkgever wordt bepaald wat passend is.

Naast bovengenoemde activiteiten, ondersteunt de Refugee Talent Hub werkgevers met het versterken van intern draagvlak rondom diversiteit op de werkvloer in het algemeen en het werken met vluchtelingen in het bijzonder. Dat doen ze onder andere door middel van de Waarde van Werk campagne. Ook onderhoudt de Refugee Talent Hub een breed netwerk van gelijkgestemde werkgevers en faciliteren ze de uitwisseling van kennis en ervaring tussen werkgevers onderling, rondom vraagstukken uit de praktijk. En daarbij werken ze nauw samen met maatschappelijke organisaties zoals VluchtelingenwerkNederland, NewDutchConnections, NewBees en de Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF. 

Lees hier meer over de Refugee Talent Hub.