AL GEZIEN? SWEET SOLUTION

Deze vijf look-a-like chocoladerepen zijn onderdeel van een bewustwordingscampagne om aandacht te vragen voor moderne slavernij en illegale kinderarbeid in de chocolade-industrie. De repen zijn gemaakt volgens Tony's vijf samenwerkingsprincipes, het recept voor slaafvrije cacao. Hiermee wil Tony's Chocolonely de internationale chocolademakers inspireren om samen slaafvrije chocolade de normaalste zaak van de wereld te maken. Maar dit kan alleen als iedereen meedoet. Na 20 jaar van beloftes van de industrie om hier een eind aan te maken is er nog steeds weinig veranderd. Daarom roept Tony’s alle chocofans op om onderdeel te worden van de ‘Sweet Solution’ en de petitie te tekenen, om zo de oproep voor wetgeving te ondersteunen die bedrijven verplicht om misstanden in hun keten aan te pakken. Vanaf (en alleen) vandaag is de commercial te zien op tv - en natuurlijk online. 

De problemen in de chocolade-industrie zijn nog steeds erg groot, maar Tony's denkt wel dat dit op te lossen is; via wetgeving die bedrijven verplicht om de misstanden in hun keten aan te pakken. Of wanneer alle chocolade gemaakt zou worden volgens  hun vijf samenwerkingsprincipes. De vier Sweet Solution-repen bewijzen dat alle chocolade, ondanks de vorm, grootte of smaak, op een eerlijke en verantwoorde manier kan worden gemaakt. 

De industrie probeert te veranderen en elke chocolademaker heeft ’n andere aanpak - maar die inspanningen zijn simpelweg niet voldoende (zoals blijkt uit de recente bevindingen van het NORC-rapport). Daarnaast gaat het allemaal veel te langzaam. Het goede nieuws is dat we allemaal een onderdeel kunnen zijn van de Sweet Solution Samen kunnen we 100% slaafvrij de norm maken in chocolade. Daarom roept Tony's met deze campagne op om de petitie te tekenen. De opbrengst van de repen zullen worden gedoneerd aan 100WEEKS, een stichting die vrouwen in Afrika ondersteunt om uit armoede te raken door direct geld over te maken en via financiële training.  Tony’s Sweet Solution repen (limited edition) zijn enkel en alleen gemaakt om bewustzijn te creëren rondom de problemen in de chocolade-industrie. 

Met jouw handtekening steun je mensen- en kinderrechten wereldwijd en help je mee om ervoor te zorgen dat fabrikanten en retailers in alle sectoren - niet alleen Big Choco - wettelijk verantwoordelijk worden gehouden voor misstanden in hun keten. Ze zullen de handtekeningen – uiteraard in overeenstemming met alle wettelijke privacyregels – aanbieden bij de wetgevende bevoegdheden van overheden in Nederland en de EU, om zo de noodzaak en support hiervoor te benadrukken en om invloed uit te oefenen, zodat deze wetgeving er ook daadwerkelijk komt. Want bedrijven moeten 100% verantwoordelijk worden gemaakt voor hun volledige keten.  

Teken de petitie